Brukervilkår

Ved å godta erklæringen for brukervilkår, personvern, og bruk av informasjonskapsler aksepterer du at behandlingsansvarlig jobbidrett AS kan behandle personopplysningene om deg i overensstemmelse med personvernserklæringen. Du er inneforstått med at disse opplysningene således kan bli presentert for kunder og andre samarbeidspartnere av jobbidrett AS, og der behandlingsansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav. Opplysningene gis frivillig, og du er gjort kjent med at du kan kreve innsyn, retting og sletting etter personopplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28.

Om Jobbidrett AS

jobbidrett.no er stillingsportalen for idretten og treningssenterbransjen og leveres og driftes av jobbidrett AS. Jobbidrett.no er et tilbud til jobbsøkere og arbeidsgivere, der arbeidssøker kan du enkelt få oversikt over ledige stillinger innen idrettsklubber, idrettsforbund, undervisningsteder, treningssentere, øvrige idrett og treningsrelaterte yrker.

Kontaktinformasjon

  • Jobbidrett AS
  • (+47) 95071972
  • post@jobbidrett.no
  • 912299627 MVA

Følg oss på